Brugervilkår og betingelser

Gældende pr. 11. januar 2020.

Velkommen til Lokalekspressen.dk

Tak fordi du bruger Lokalekspressen. Vi har samlet brugervilkår, privatlivspolitik og gældende betingelser for brug af Lokalekspressen på denne side.

1. Generelt

Lokalekspressen varetages af Aicodingdk, Oldager Allé 61, 6900 Skjern (herefter kaldet Lokalekspressen).

Lokalekspressen formidler kontakten mellem brugere med henblik på at brugere af Lokalekspressen kan indgå aftaler omkring hjælp til at hente og bringe genstand og samtidig skåne miljø for unødig transport. Brugere på Lokalekspressen opretter aftaler kaldet "opgaver". Brugere kan oprette opgaver for at hjælpe andre og oprette opgaver for at synliggøre at brugeren ønsker hjælp. Alle brugere kan byde ind på opgaver.

Lokalekspressen er henvendt udelukkende privatpersoner.

Lokalekspressen er alene formidler af kontakten mellem brugerne og er derfor ikke aftalepart i aftaler mellem brugere. Enhver tvist mellem brugerne er Lokalekspressen uvedkommende. Lokalekspressen kan ikke gøres ansvarlig for brugernes misligholdelse af aftaler. Al evt. afregning sker mellem brugerne.

A. Betingelser for tilmelding

Brugeren af Lokalekspressen sker ved at oprette brugerprofil. Det er ligeledes muligt at oprette brugerprofil vha. sin Facebook konto.

Oprettelse af brugerprofil på Lokalekspressen er gratis.

Ved oprettelse af brugerprofil accepterer brugeren at oplyse korrekte, aktuelle og fuldstændige oplysninger om sig selv. Brugeren skal være minimum 18 år og myndig for at benytte Lokalekspressen. Brugeren har pligt til at holde sin brugerprofil ajour og sine oplysninger opdateret således at alle informationer er korrekte og fuldstændige.

Lokalekspressen er berettiget til at annullere brugerens adgang, såfremt at brugerens informationer ikke er korrekte, aktuelle eller fuldstændige.

Ved oprettelse af brugerprofil modtager brugeren en velkomstmail med aktiveringslink og en bekræftelse af opstart af medlemskab.

B. Indsamling og brug af personoplysninger

Lokalekspressen indsamler alene personoplysninger om brugeren i det omfang som brugeren selv angiver. Indsamligen af oplysning sker f.eks. oprettelse, opdatering samt indmelding vha. Facebook. Personoplysninger er alene oplysninger som navn, adresse, postnr., by, land, e-mail, telefonnummer og/eller lignende eventuelle oplysninger som er nødvendige for at kunne levere servicen til brugeren.

Behandlingen af de indsamlede personoplysninger på brugeren sker med henblik på at kunne yde service til brugeren og for at kunne servicere brugeren.

Eventuelle oplysninger som kan indsamles om brugerens adfærd på Lokalekspressen og benyttelse af Lokalekspressen anvendes alene til brug til levering af ydelser og services på Lokalekspressen. Oplysning ifm. adgang og benyttelse vil i givet fald blive anonymiseret.

Lokalekspressen benytter cookie-teknologi. Cookies lagres på brugerens computer af brugerens browser og giver Lokalekspressen mulighed at yde målrettet ydelser til brugeren.

Indsamlede oplysninger vil ikke blive videregivet eller solgt til 3. parter.

C. Ophør af brugertilmelding

Brugeren har til enhver tid ret til at nedlægge sin brugerprofil på Lokalekspressen. Lokalekspressen kan til enhver tid opsige en brugers adgang til servicen og dermed nedlægge brugerens profil med 30 dages varsel.

Ved nedlægning af brugerprofil fjernes brugerens profil, kommentarer og opgaver fra Lokalekspressen.

Lokalekspressen er berettiget til uden varsel at bringe bruerens brug af servicen til øjeblikkelig ophør ved ethvert tilfælde af brugerens misvedligeholdelse af brugerens indgåede brugervilkår.

D. Lovvalg og værneting

Lokalekspressen er underlagt dansk ret.

Enhver tvist, som måtte opstå ud af eller ifm. servicen eller nærværende vilkår, skal afgøres ved de almindelige domstole ved Lokalekspressens værneting.

2. Fortrolighed og sikkerhed

Servicen på Lokalekspressen er beskyttet af brugernavn og adgangskode og/eller vha. brug af autorisationsservere (bl.a. vha. Facebook). Alene brugeren har adgang til brugerens profil på Lokalekspressen. Udbyderen af Lokalekspressen har eksplicit til brugerens profil, således at udbyderen kan servicere og sikre driften på Lokalekspressen samt agere i tilfælde af brugerens eller 3. parts misbrug af Lokalekspressen.

Brugeren har pligt til at oprette og benytte en sikker og kompliceret adgangskode. Det er brugerens pligt at holde adgangskode hemmelig og personlig. Brugeren har det fulde ansvar for alle aktiviteter som finder sted ved anvendelse af login med brugerens loginoplysninger.

Lokalekspressen beskyttes af udbyder mod virusangreb, hackerangreb og lignende sikkerhedsangreb med sikkerhedsprogrammer som løbende holdes opdateret. Udbyderen er dog ikke herudover ansvarlig for eventuelle sikkerhedsbrister eller konsekvenser heraf.

3. Anvendelse af Lokalekspressen

Brugeren anerkender at være ansvarlig for for alt indhold (opgaver, kommentarer, profil mv.) som brugeren lægger på Lokalekspressen ifm. brug af Lokalekspressen.

Brugeren har pligt til altid at sikre at indhold, som brugeren lægger på Lokalekspressen, ikke krænker 3. parters rettigheder samt at indhold ikke overtræder persondatalovens regler eller anden gældende lovgivning.

Udbyder at Lokalekspressen kontrolllerer som udgangspunkt ikke indhold som lægges på Lokalekspressen ifm. brugerens benyttelse af Lokalekspressen. Udbyderen af Lokalekspressen er dog berettiget til uden varsel at slette indhold og fjerne brugerens adgang, hvis indhold som brugeren har lagt på Lokalekspressen ifm. brugerens benyttelse af Lokalekspressen, er ulovligt, retsstridigt, skadeligt, truende, fornærmende, chikanerende, vulgært, obskønt, krænkende, udtrykker had, racistisk eller på anden måde er forkasteligt og/eller anstødeligt.

Brugeren er forpligtet til at holde Lokalekspressen skadesløs for ethvert tab, Lokalekspressen måtte lide som følge af brugerens forkerte, ulovlige eller retsstridige brug af servicen, herunder tab, som Lokalekspressen måtte lide som følge af indhold, som brugeren har lagt på Lokalekspressen i forbindelse med brugerens benyttelse af servicen.

Brug af Lokalekspressen og servicen sker på brugerens eget ansvar. Servicen stilles til rådighed, som den er og forefindes. I videst muligt omfang under gældende lovgivning fraskriver Lokalekspressen og Aicodingdk sig enhver garanti, eksplicit eller implicit, for tilfredsstillende kvalitet, adgang og egnethed til bestemte formål. Lokalekspressen garanterer ikke, at servicen opfylder brugerens krav, at servicen leveres kontinuerligt, rettidigt eller fejlfrit, at resultaterne af servicen vil være nøjagtige eller pålidelige, eller at eventuelle fejl i servicen vil blive rettet.

Lokalekspressen er ikke ansvarlig for tidstab, tabt fortjeneste, tab af data, tab af goodwill, indirekte tab, følgeskader eller anden form for skader.

4. Ændring af vilkår

Lokalekspressen kan til enhver tid opdateres og ændres. Hvis vilkårene ændres, vil brugeren blive informeret herom via e-mail, via Lokalekspressen eller via Lokalekspressens offentlige adgangskanaler - bl.a. Facebook. Opdaterede vilkår træder i kraft for brugeren fra første gang, efter information om nye vilkår, brugeren lægger opgaver, accepterer opgaver/indgår aftaler på Lokalekspressen. De til enhver tid gældende vilkår findes på Lokalekspressen.